Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě  www.kamenictvi-horak.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

 

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití 

Firma Kamenictví Martin Horák nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem ,,OBJEDNAT“ bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Během následujících 24hodin Vás telefonický kontaktujeme a dojednáme s Vámi podrobnosti, (náhledy písma, termín doručení). Po úplném upřesnění objednávky Vás požádáme o potvrzující email, Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu dohodnutou s kupujícím. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

IV. Cena a platba

Ceny zboží uvedené na webových stránkách  www.kamenictvi-horak.cz jsou, včetně DPH. Pro potvrzení objednávky Vás kontaktujeme telefonicky a domluvíme se na termínu předání (popř. stavby). Platba zboží probíhá při předání zboží hotově (na dobírku) nebo převodem na fakturu se splatností 14dní. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Kamenictví Martin Horák.

 

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta do dvou měsíců od závazného potvrzení objednaného zboží. O konkrétním termínu dodání zboží budete informováni přibližně týden předem telefonicky. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Možnost vyzvednout si zboží osobně na naší provozovně je možné v jakýkoli den dle předchozí domluvy.

 

VI. Podmínky dodání zboží

 

Dodání zboží je ve dnech pondělí až pátek dle domluvy. Dopravu zboží zajišťují zaměstnanci.

V případě dopravy od Chrudimi do 30ti km je zdarma, nad 30ti km je cena za 1km cca 10kc.

VII. Kupující

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost zboží, počet dílů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit našemu zaměstnanci, který zboží dopravil. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad.

 

VIII. Záruka

Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.

 

IX. Závěrečná ustanovení
Firma Kamenictví Martin Horák jakožto provozovatel internetového obchodu www.kamenictvi-horak.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kamenictvi-horak.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 
 
 
 
 
TOPlist